Кірыліца ў сеціве - ДКАВ-8
Кірыліца ў сеціве - ДКАВ-8
  Першая старонка
  => Кірыла-лацінскія старонкі ў сеціве
  => Знакі сьвятла
  => Уставы на кірыліцы
  => ДКАВ-8
  => КАВ-7
  .бел
  .рф
  .укр
  .срб
  .бг
  .мкд
  .мон
  .қаз
  .рус
  .москва
  .дети
  .сайт
  .онлайн
  .орг
  .ею
  СТНІЛ
  СУЛС
  Лічыльнік
  Азбука Сьвету (АС)
     Двайны код абмену ведамі (па-расейску: Двоичный код обмена информацией; або коратка: ДКОИ-8) быў створаны ў СССР. З пачатку выкарыстоўваўся ў тэлеграфах. Затым пачалі выкарыстоўваць у сувязі й электронна-вылічальных машынах (ЭВМ). Напрыклад, ДКАВ выкарыстоўваўся ў мовах:
  1. АНАЛИТИК
  2. АЛМИР
  3. Эль-76

Двайны код абмену ведамі (ДКАВ)
Назва кароткая Назва поўная Васьмёрка Прабіўка ў картках (КПК-12)
 ПУС Пуста  00000000 12-0-9-8-1
 АР1 Аўтарэгістар 1  00010000 12-11-9-8-1
 ДОО Невядома  00100000 11-0-9-8-1
Д16 Невядома 00110000 12-11-0-9-8-1
прабел прабел 01000000 няма дзірак
& Купецкае і (або ампэрсэнт) 01010000 12
Адняць 01100000 11
ц цэ 10000000 12-0-8-1
й Малое і нескладовае 10010000 12-11-8-1
я Малое я 10100000 11-0-8-1
ь Малы мяккі знак 10110000 12-11-0-8-1
{ Левая фігурная дужка 11000000 12-0
} Правая фігурная дужка 11010000 11-0
\ Левы касяк (левы знак дробу) 11100000 0-8-2
0 Пуста (нуль) 11110000 0
НЗ Пачатак загалоўка 00000001 12-9-1
СУ1 Знакі ўправы 1 00010001 11-9-1
ДО1 Невядома 00100001 0-9-1
Д17 Невядома 00110001 9-1
/ Знак дробу 01100001 0-1
а а 10000001 12-0-1
j Малое j лацініца 10010001 12-11-1
Верхняя рыса 10100001 11-0-1
ы Малы ы 10110001 12-11-0-1
A Вялікі а кірыліца й лацініца 11000001 12-1
J Вялікі j 11010001 11-1
ДЭ1 11100001 11-0-9-1
1 Адзін 11110001 1
НТ Пачатак сказу 00000010 12-9-2
СУ2 Знакі ўправы 2 00010010 11-9-2
ДО2 Невядома 00100010 0-9-2
СИН Адзін час 00110010 9-2
b Малое b 10000010 12-0-2
k Малое k 10010010 12-11-2
s Малое s лацініца 10100010 11-0-2
з Малы зэ 10110010 12-11-0-2
В Вялікі вэ кірыліца й b лацініца 11000010 12-2
К Вялікі ка й k лацініца 11010010 11-2
S Вялікі s 11100010 0-2
2 Два 11110010 2
КТ Канец сказу 00000011 12-9-3
СУЗ Знакі ўправы 3 00010011 11-9-3
ДО3 Невядома 00100011 0-9-3
Д19 Невядома 00110011 9-3
с Малыя эс кірыліца і c лацініца 10000011 12-0-3
l Малое (эль) l 10010011 12-11-3
t Малое t 10100011 11-0-3
ш Малы ша 10110011 12-11-0-3
С Вялікі эс кірыліца й цэ лацініца 11000011 12-3
L Вялікі (эль) l 11010011 11-3
Т Вялікі тэ кірыліца й t лацініца 11100011 0-3
3 Тры 11110011 3
Д28 Невядома 00000100 12-9-4
Д29 Невядома 00010100 11-9-4
ДО4 Невядома 00100100 0-9-4
Д20 Невядома 00110100 9-4
d Малое d лацініца 10000100 12-0-4
m Малое m лацініца 10010100 12-11-4
u Малое лацінскае u 10100100 11-0-4
э Малое э 10110100 12-11-0-4
D Вялікі d 11000100 12-4
М Вялікі эм кірыліца й m лацініца 11010100 11-4
U Вялікі u 11100100 0-4
4 Чатыры 11110100 4
ГТ Невядома 00000101 12-9-5
ДО5 Невядома 00010101 11-9-5
ПС Пераклад радка 00100101 0-9-5
Д21 Невядома 00110101 9-5
е Малое е кірыліца і е лацініца 10000101 12-0-5
n Малое n лацініца 10010101 12-11-5
v Малое v 10100101 11-0-5
щ Малы (мяккае ш) шя 10110101 12-11-0-5
Е Вялікі е кірыліца й э лацініца 11000101 12-5
N Вялікі n лацініца 11010101 11-5
V Вялікі v 11100101 0-5
5 Пяць 11110101 5
ДО6 Невядома 00000110 12-9-6
ВШ Зварот на крок 00010110 11-9-6
КБ Канец капе (блёку) 00100110 0-9-6
Д22 Невядома 00110110 9-6
ю ю 01110110 12-11-0-9-6
f Малое f лацініца 10000110 12-0-6
о Малое о кірыліца і лацініца 10010110 12-11-6
w Малое двайное u 10100110 11-0-6
ч Малое чэ 10110110 12-11-0-6
F Вялікі f 11000110 12-6
О Вялікі о кірыліца й лацініца 11010110 11-6
W Вялікі двайны u 11100110 0-6
6 Шэсьць 11110110 6
ЗБ Забой (г. зн. выдаленьне ідзе назад) 00000111 12-9-7
ДО7 Невядома 00010111 11-9-7
АР2 Аўтарэгістар 2 00100111 0-9-7
КП Канец перадачы 00110111 9-7
g Малое g лацініца 10000111 12-0-7
р Малое р кірыліца і лацініца 10010111 12-11-7
х Малое ха кірыліца і ікс лацініца 10100111 11-0-7
ъ Малы й вялікі цьверды знак 10110111 12-11-0-7
G Вялікі g 11000111 12-7
Р Вялікі эр кірыліца й пэ лацініца 11010111 11-7
Х Вялікі ха кірыліца й ікс лацініца 11100111 0-7
7 Сем 11110111 7
Д23 Невядома 00001000 12-9-8
АН Адмена (ануляваньне) 00011000 11-9-8
ДО8 Невядома 00101000 0-9-8
Д24 Невядома 00111000 9-8
б б 01111000 12-11-0-9-8
h Малое h лацініца 10001000 12-0-8
q Малое q 10011000 12-11-8
у Малое у кірыліца
і ігрэк (і грэцкае) лацініца
10101000 11-0-8
Ю Вялікі ю 10111000 12-11-0-8
Н Вялікі эн кірыліца й h лацініца 11001000 12-8
Q Вялікі q 11011000 11-8
Y Вялікі ігрэк 11101000 0-8
8 Восем 11111000 8
Д13 Невядома 00001001 12-9-8-1
КН Канец нозьбіту 00011001 11-9-8-1
ДО9 Невядома 00101001 0-9-8-1
Д25 Невядома 00111001 9-8-1
` горняя коска (апостраф) 01111001 8-1
і Малое і лацініца 10001001 12-0-9
r 10011001 12-11-9
z Малое z 10101001 11-0-9
І Вялікі і 11001001 12-9
R Вялікі (эр) r 11011001 11-9
Z Вялікі z 11101001 0-9
9 Дзевяць 11111001 9
Д14 Невядома 00001010 12-9-8-2
Д18 Невядома 00011010 11-9-8-2
Д10 Невядома 00101010 0-9-8-2
Д26 Невядома 00111010 9-8-2
[ Левая скоба 01001010 12-8-2
] Правая скоба 01011010 11-8-2
| Раставая рыса 01101010 12-11
: Двухкроп'е 01111010 8-2
д Малое дэ 10001010 12-0-8-2
к Малое ка кірыліца 10011010 12-11-8-2
Б Вялікі бэ 10111010 12-11-0-8-2
З Вялікі зэ 11111010 12-11-0-9-8-2
ВТ Верхавыя краты 00001011 12-9-8-3
Д15 Невядома 00011011 11-9-8-3
Д11 Невядома 00101011 0-9-8-3
Д27 Невядома 00111011 9-8-3
. Кропка 01001011 12-8-3
????(зорка з 4-ма канцамі) Знак для пенезяў 01011011 11-8-3
, Коска 01101011 0-8-3
# Лічба па парадку
або прысвоіць лічбавае значэньне
01111011 8-3
л Малое эл 10011011 12-11-8-3
Ц Вялікі цэ 10111011 12-11-0-8-3
И Вялікі и 11001011 12-0-9-8-3
У Вялікі у 11101011 11-0-9-8-3
Ш Вялікі ша 11111011 12-11-0-9-8-3
ПФ Перавод памеру 00001100 12-9-8-4
РФ Падзел сшытку (файлу) 00011100 11-9-8-4
Д12 Невядома 00101100 0-9-8-4
СТП Стой 00111100 9-8-4
< Меньш 01001100 12-8-4
* Зора 01011100 11-8-4
% Адсотак 01101100 0-8-4
@ Купецкае эт 01111100 8-4
ф Малое эф 10001100 12-0-8-4
м Малое эм кірыліца 10011100 12-11-8-4
т Малое т 10101100 11-0-8-4
Д Вялікі дэ 10111100 12-11-0-8-4
Й Вялікае і нескладовае 11001100 12-0-9-8-4
П Вялікі пэ 11011100 12-11-9-8-4
Ж Вялікі жэ 11101100 11-0-9-8-4
Э Вялікі э 11111100 12-11-0-9-8-4
ВК Зварот карэткі 00001101 12-9-8-5
РГ Падзел групаў 00011101 11-9-8-5
КТМ Хто там? 00101101 0-9-8-5
НЕТ Не 00111101 9-8-5
( Левая дужка 01001101 12-8-5
) Правая дужка 01011101 11-8-5
_ Ніжняя рыса 01101101 0-8-5
' Горняя кропка (апостраф) 01111101 8-5
г Малое гэ 10001101 12-0-8-5
н Малое эн кірыліца 10011101 12-11-8-5
Я Вялікі я 11011101 12-0-9-8-5
Щ Вялікі (мяккі ша) шя 11111101 12-11-0-9-8-5
РУС Расейскія знакі 00001110 12-9-8-6
РЗ Падзел запісаў 00011110 11-9-8-6
ДА Так (пацьвердзіць) 00101110 0-9-8-6
Д30 невядома 00111110 9-8-6
+ Складваць 01001110 12-8-6
; Кропка з коскаю 01011110 11-8-6
> Больш 01101110 0-8-6
= Раўно 01111110 8-6
о  Малое о 10011110 12-11-8-6
ж Малое жэ 10101110 11-0-8-6
Ф Вялікі эф 10111110 12-11-0-8-6
Л Вялікі эл 11001110 12-0-9-8-6
Ь Вялікі мяккі знак 11101110 11-0-9-8-6
Ч Вялікі чэ 11111110 12-11-0-9-8-6
ЛАТ Лацінскія знакі 00001111 12-9-8-7
РЭ Падзел часткаў 00011111 11-9-8-7
ЗВ Званок 00101111 0-9-8-7
ЗМ Замена 00111111 9-8-7
! Клічнік 01001111 12-8-7
¬ Не пры выбары 01011111 11-8-7
? Пытальнік 01101111 0-8-7
" Двукосьсі 01111111 8-7
и Малое и 10001111 12-0-8-7
п Малое пэ 10011111 12-11-8-7
в Малое вэ 10101111 11-0-8-7
Г Вялікі гэ 10111111 12-11-0-8-7
Ы Вялікі ы 11101111 11-0-9-8-7
ЗБ Забой 11111111 12-11-0-9-8-7

е
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja